Tổng kết công tác dân tộc năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Cập nhật lúc: 14:00 27/12/2023

Ngày 27/12/2023, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; Sơ kết 3 năm thực hiện  Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và miền núi” theo Quyết định số 677/QĐ-UBDT ngày 5/10/2021 của Ủy Ban Dân tộc. Đồng chí Lê Ngọc Vinh - Phó Trưởng ban và Đồng chí  Hà Huy Quang - Phó Trưởng ban đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có Bà Phạm Thị Phước An - Phó Vụ trưởng Vụ công tác Dân tộc địa phương.

Đồng chí Lê Ngọc Vinh - Phó trưởng ban phát biểu khai mạc Hội nghị

Tỉnh Đắk Lắk có 15 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 2 huyện nghèo và 4 xã biên giới. Đồng bào DTTS chiếm 31,2% sinh sống rải rác ở 184 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 130 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III, 5 xã khu vực II, 71 xã khu vực I; 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, có trọng tâm trọng điểm của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác dân tộc, sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, năm 2023 các chính sách dân tộc được triển khai hiệu quả.

Theo báo cáo, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), năm 2023, tỉnh Đắk Lắk được phân bổ vốn hơn 1.574 tỷ đồng, trong đó vốn chuyển nguồn năm 2022 sang gần 585 tỷ đồng. Đến ngày 30/11 đã giải ngân đạt 24,7% kế hoạch, trong năm 2023 ước đạt 62,36% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS ước giảm 3,5%, đạt mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2023 Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk triển khai hiệu quả các Nội dung, Tiểu dự án, Dự án thuộc Chương trình MTQG 1719 được phân công. Cụ thể: Ban Dân tộc đã tổ chức 7 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ cấp xã, thôn thuộc đối tượng 3 và 4; 1 đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG 1719 các tỉnh phía Bắc; 1 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình với 264 học viên tham dự; 5 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS với hơn 498 đại biểu tham dự; 2 đoàn Người có uy tín trong đồng bàoDTTS đi thăm quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh; lớp 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với Người có uy tín trong với tổng số 320 Người có uy tín tham dự; 5 hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới năm 2023 tại các xã với hơn 620 đại biểu tham dự; 4 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới tại các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS trên địa bàn các huyện Krông Năng, Krông Búk, Ea Kar và M’Drắk ,với hơn 600 học sinh tham gia… Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk cũng thực hiện hiệu quả các Chính sách đầu tư và sử dụng nguồn lực viện trợ; chính sách đầu tư và phát triển bền vững (chính sách cho hộ nghèo DTTS vay vốn); chương trình đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; chính sách phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Đại biểu phát biểu ý kiến về các giải pháp công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và miền núi

Đại biểu phát biểu ý kiến về các giải pháp công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và miền núi

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đề ra các giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình MTQG 1719; đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, Nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí công tác dân tộc và chính sách dân tộc; thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG, phân cấp gắn liền với quyền hạn, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với từng đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG 1719; tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các Chương trình chính sách dân tộc đầu tư vào vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Về Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và miền núi”, năm 2023 Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk sản xuất 2 phim phóng sự truyền hình: “Cảnh báo ma túy lây lan vào buôn làng” và “Tăng cường phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào DTTS” bằng 2 tiếng: Tiếng Việt, Tiếng Ê Đê, phát sóng trên Chuyên mục An ninh trật tự, Chuyên mục Truyền hình Tiếng Ê Đê của Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk; lắp đặt 26 bảng hiệu, tuyên truyền lưu động bằng xe loa phát thanh trên địa bàn xã Ea Wy, huyện Ea H’leo; cấp phát 600 tờ rơi tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; thực hiện khảo sát, thống kê thực trạng tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy thông qua hoạt động phỏng vấn 278 người dân sinh sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; tổ chức 31 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống ma túy với 5.390 học viên; triển khai thực hiện 1 mô hình điểm “Khu dân cư phòng, chống tội phạm ma túy” tại xã Ea Wy, huyện Ea H’leo…

Ông Lê Ngọc Vinh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho các tập thể
Ông Lê Ngọc Vinh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho các tập thể

Bên cạnh đó, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cũng tổ chức nhiều nội dung, hoạt động, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hội nghị, cuộc họp tại khu dân cư…Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 4 tham luận, 6 ý kiến của đại diện các ngành, địa phương đề xuất những giải pháp triển khai trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn năm 2021 - 2023. Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc Địa phương Phạm Thị Phước An ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2023 và kết quả thực hiện Dự án "Đẩy mạnh công tác truyền thông truyền phòng chống tội phạm về ma túy trong vùng đồng bào DTTS và miền núi" sau 3 năm triển khai.

Ông Hà Huy Quang, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho các cá nhân
Ông Hà Huy Quang, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk trao Giấy khen cho các cá nhân

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc Địa phương Phạm Thị Phước An mong muốn năm 2024, Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội. Chủ động, phối hợp các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương nắm tình hình trong vùng đồng bào DTTS, giải quyết những vấn đề phá sinh, nổi cộm trong vùng đồng bào DTTS; phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc đặc biệt là Chương trình MTQG 1719. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc đang còn hiệu lực đặc biệt là Chương trình MTQG 1719 bảo đảm  đúng đối tượng, mục đích và các quy định của Nhà nước để người dân và cộng đồng được thụ hưởng các chính sách dân tộc; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, huyện lần thứ 4, năm 2024; tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma tuý trong vùng đồng bào DTTS và miền núi” theo Quyết định 677/QĐ- UBDT ngày 5/10/2021 của UBDT đến năm 2025.

T/h Phòng Chính sách Dân tộc