THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 381

Hôm nay: 2,973

Hôm qua: 9,853

Tất cả: 3,576,729

Quyết định về việc thành lập Ban biên tập trang TTĐT của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc thành lập Ban biên tập trang TTĐT của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử năm 2022 2022

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử năm 2022 2022

Quyết định ban hành Quy chế xét Thi đua, Khen thưởng năm 2022 của Khối Thi đua số 6

Ngày 07/01/2022, Khối thi đua số 6 ban hành Quyết định số 01/QĐ-KTĐ về ban hành Quy chế xét Thi đua, Khen thưởng năm 2022 của Khối Thi đua số 6

Kế hoạch Hoạt động phong trào thi đua của Khối thi đua số 6 (Văn hóa - Xã hội) năm 2022

Ngày 06/01/2022, Ban Dân tộc - Khối trưởng Khối thi đua số 6 đã ban hành Kế hoạch Hoạt động phong trào thi đua của Khối thi đua số 6 (Văn hóa - Xã hội) năm 2022

Chỉ thị phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022

Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND về phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của...

Quyết định thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 31/QĐ-BDT ngày 20/5/2021 của Trưởng ban Dân tộc

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nâng lương và Thi đua - Khen thưởng của Ban Dân tộc

Quyết định số 75/QĐ-BDT ngày 16/12/2020 của Trưởng ban Dân tộc