THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 351

Hôm nay: 3,245

Hôm qua: 9,853

Tất cả: 3,577,001

Tiếp tục rà soát các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tiếp tục rà soát các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Ủy ban Dân tộc: Thảo luận dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Quyết định 1719

Ủy ban Dân tộc: Thảo luận dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Quyết định 1719

Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719

Có chính sách phù hợp trong ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên DTTS rất ít người trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Có chính sách phù hợp trong ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên DTTS rất ít người trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Đắk Lắk: Tổ chức Đoàn cán bộ cơ sở đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại các tỉnh phía Bắc

Đắk Lắk: Tổ chức Đoàn cán bộ cơ sở đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại các tỉnh phía Bắc

Hoàn thiện thể chế quản lý, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Hoàn thiện thể chế quản lý, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình 1719 ở huyện Buôn Đôn: Tập trung thực hiện các dự án đầu tư xuất phát từ nhu cầu thiết yếu

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình 1719) được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy để thay đổi...