THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 724

Hôm nay: 2,282

Hôm qua: 14,224

Tất cả: 2,618,568

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hỗ trợ sinh kế cho 130 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới

Hỗ trợ sinh kế cho 130 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới

Kiểm tra đánh giá 03 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2023

Kiểm tra đánh giá 03 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2023

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG 1719

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG 1719

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH trả lời chất vấn về vấn đề đưa lao động người DTTS đi làm việc ở nước ngoài

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH trả lời chất vấn về vấn đề đưa lao động người DTTS đi làm việc ở nước ngoài

Đắk Lắk: Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

Đắk Lắk: Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

Cần có nghị quyết đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các Chương trình MTQG

Cần có nghị quyết đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư các Chương trình MTQG

Đề xuất Quốc hội chuyển nguồn vốn các Chương trình MTQG năm 2022 đến 31/12/2024

Đề xuất Quốc hội chuyển nguồn vốn các Chương trình MTQG năm 2022 đến 31/12/2024