THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 57

Hôm nay: 936

Hôm qua: 1,332

Tất cả: 1,081,896

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 Ban Dân tộc tỉnh

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2018 Ban Dân tộc

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2018 Ban Dân tộc

Tạo điều kiện để người khuyết tật, dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. Trong đó, Nghị định nêu rõ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống...

Cán bộ làm công tác tiếp dân sẽ có chế độ đãi ngộ đặc thù

Ban Bí thư đã có Thông báo số 307-TB/TW sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về Đề án đổi mới công tác tiếp công dân.