THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 114

Hôm nay: 813

Hôm qua: 1,332

Tất cả: 1,081,773

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh...

Bảo đảm các chính sách dân tộc triển khai kịp thời, đúng đối tượng

Sáng 8/3, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội do Phó Chủ tịch HĐDT Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm đánh giá tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg,...

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 19/1, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 19/1, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 30/12/2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 1064/KH-BDT về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc

Ngày 31/12/2021, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 1065/KH-BDT về cải cách hành chính năm 2022

Những mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự ở buôn làng

Cùng với việc quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, thời gian qua, huyện Krông Ana luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên...