THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 65

Hôm nay: 1,262

Hôm qua: 4,003

Tất cả: 1,402,529

Lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật trên Cổng thông tin điện tử và lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo.

Lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật trên Cổng thông tin điện tử và lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo.

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến...

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh...

Bảo đảm các chính sách dân tộc triển khai kịp thời, đúng đối tượng

Sáng 8/3, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc (HĐDT) của Quốc hội do Phó Chủ tịch HĐDT Cao Thị Xuân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh nhằm đánh giá tác động của Quyết định số 861/QĐ-TTg,...

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 19/1, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 19/1, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh