THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 325

Hôm nay: 3,413

Hôm qua: 9,853

Tất cả: 3,577,169

Chính sách mới đối với cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển thuộc tỉnh Đắk Lắk

HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 8 vừa ban hành Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, ngày 20/4/2023 Quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển thuộc tỉnh Đắk Lắk. Nghị...

Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 12 Nghị quyết quan trọng

Sáng 19/8, tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa X, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng, các đại biểu đã xem xét, đánh giá, tiến hành thảo luận tại hội trường và thông...

Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tích hợp, phát huy hiệu quả các chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng tích hợp các chương...

Hậu lao động VN di tản từ Libya về nước: Chỉ hơn 3.000 lao động từ Libya về nước được hỗ trợ

Ngày 3/8 tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã phối hợp với Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp phải đưa lao động...