THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 340

Hôm nay: 3,464

Hôm qua: 9,853

Tất cả: 3,577,220

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Loại văn bản Trích yếu
1 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy Kế hoạch

Ngày 04/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 105/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy

 • Ngày ban hành: 11/01/2022
 • Ngày có hiệu lực: 11/01/2022
2 Nghị quyết về việc quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch

Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

 • Ngày ban hành: 22/12/2021
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2021
3 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk Nghị quyết

Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

 • Ngày ban hành: 21/12/2021
 • Ngày có hiệu lực: 21/12/2021
4 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Quyết định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng Trang thông tin điện tử; Bản tin của các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị - xã...

 • Ngày ban hành: 26/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2021
5 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, ban hành kèm theo Quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày...

 • Ngày ban hành: 22/11/2021
 • Ngày có hiệu lực: 22/11/2021
6 Đề cương giới thiệu Luật Thư viện Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 21/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
7 Luật Thư viện Luật

Luật số 46/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 21/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
8 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương Luật

Luật số 47/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
10 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Luật

Luật số 51/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
12 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 26/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước Luật

Luật số 55/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 26/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
14 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức Luật

Luật số 52/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
16 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
17 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Luật

Luật số 50/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
18 Đề cương giới thiệu Luật Lực lượng dự bị động viên Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 26/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
19 Luật Lực lượng dự bị động viên Luật

Luật số 53/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 26/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội
20 Đề cương giới thiệu Luật Dân quân tự vệ Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk