Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Cập nhật lúc: 09:05 17/08/2020

Số hiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Trích yếu Luật số 47/2019/QH14
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Cấp ban hành Quốc Hội
Cơ quan ban hành Quốc hội
File đính kèm
  • Luat%20sd%20bs%20Luat%20TCCP%20va%20Luat%20TCCQDP.pdf Tải về