Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Cập nhật lúc: 08:44 17/08/2020

Số hiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Trích yếu Luật số 50/2019/QH14
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực 10/01/2020
Cấp ban hành Quốc Hội
Cơ quan ban hành Quốc hội
File đính kèm
  • Luat%20sua%20doi%20bs%20Luat%20quan%20ly%20sd%20vu%20khi.pdf Tải về