Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Cập nhật lúc: 08:54 17/08/2020

Số hiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
Trích yếu Luật số 55/2019/QH14
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Cấp ban hành Quốc Hội
Cơ quan ban hành Quốc hội
File đính kèm
  • Luat%20sd%20bs%20Luat%20Kiem%20toan%20NN.pdf Tải về