Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Cập nhật lúc: 09:07 17/08/2020

Số hiệu Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Trích yếu Đề cương giới thiệu
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Cấp ban hành Cấp tỉnh
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
File đính kèm
  • %C4%90e%20c%C6%B0%C6%A1ng%20Luat%20sdbs%20Luat%20TCCP%20va%20Luat%20TCCQDP.pdf Tải về