V/v tuyên truyền, tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "tự hào một dải biên cương năm 2022"

Cập nhật lúc: 08:05 11/05/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • cv-878-btgtu.pdf Tải về
V/v tuyên truyền, tham gia Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề "tự hào một dải biên cương năm 2022"

T/h: Lê Minh Sơn