Về việc kéo dài thời gian đăng ký tham gia Liên hoan "TIếng hát Đại ngàn" toàn quốc lần thứ Nhất

Cập nhật lúc: 14:23 03/12/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%20Bao%20Phap%20luat.pdf Tải về
  • 1_12%20UB_%20Keo%20dai%20thoi%20gian%20dang%20ky.pdf Tải về
  • Keo%20dai%20thoi%20gian%20dang%20ky%20tham%20gia%20Lien%20hoan%20Tieng%20hat%20Dai%20ngan%20toan%20quoc%20lan%20thu%20Nhat.pdf Tải về

Công văn số 2617/SVHTTDL-QLVH ngày 02/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

T/h: Lê Minh Sơn