Tuyên truyền tham gia cuộc thi trực tuyến "Biển đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn"

Cập nhật lúc: 10:21 25/04/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • cv-864-btgtu.pdf Tải về
Tuyên truyền tham gia cuộc thi trực tuyến "Biển đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biển lớn"

T/h: Lê Minh Sơn