Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số: Linh hoạt cách thức đưa luật về buôn ở xã Tân Tiến

Cập nhật lúc: 14:04 23/11/2021

Xã Tân Tiến (huyện Krông Pắc) có 2.879 hộ (12.541 khẩu) sinh sống tại 11 thôn, buôn. Trong đó có 754 hộ (3.536 khẩu) là người dân tộc thiểu số: Êđê, Tày, Nùng, Vân Kiều… chiếm gần 30% dân số toàn xã, sinh sống tập trung tại các buôn: Kniêr, Kplang, Ea Drai, Ea Drai A.

Buôn Kniêr là một trong những buôn điển hình về công tác gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội tại xã Tân Tiến. Toàn buôn hiện có 371 hộ, 1.989 khẩu là người dân tộc Êđê. Phó Trưởng buôn Kniêr - bà Rmah Hpin tâm sự, muốn dân hiểu, dân tin thì mỗi cán bộ phải làm gương trong các hoạt động tại địa phương, từ phát triển kinh tế đến gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, mỗi thành viên ban chỉ đạo chống dịch đã đến từng gia đình tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, gìn giữ an ninh trật, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Công an xã Tân Tiến thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cho người dân buôn Kniêr.

Tại buôn Kplang, việc gìn giữ an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn cũng được thực hiện hiệu quả nhờ chú trọng công tác tuyên truyền và nêu gương. Nhiều tháng nay, chị H’Đia Byã, Bí thư Chi đoàn buôn Kplang luôn sát cánh cùng các đoàn viên thanh niên và chi bộ, ban tự quản, tổ COVID-19 cộng đồng của buôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kịp thời nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tham gia gìn giữ an ninh trật tự… Qua trải nghiệm hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đoàn viên thanh niên có cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng sống, trở thành những công dân gương mẫu trong phong trào gìn giữ an ninh trật tự, tích cực đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Buôn có đông đồng bào dân tộc Êđê nên việc tuyên truyền lồng ghép các chính sách pháp luật bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Êđê mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp người dân, nhất là với người cao tuổi và người không biết tiếng phổ thông kịp thời nắm bắt tình hình địa phương, việc gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội trong tình hình mới… Chị H’Djeh Byă, người dân buôn Kplang cho hay, thấy chính con em của buôn đến thăm hỏi, tuyên truyền, người dân buôn Kplang đều cảm thấy vui, dễ cảm thông, dễ tiếp thu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Chị H'Đia Byã phát tờ rơi và tuyên truyền vận động người dân buôn Kplang chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến Võ Hồng Khanh cho biết, thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, vận dụng linh hoạt cách thức tuyên truyền phù hợp đặc điểm tình hình địa bàn, dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người dân đã hiểu và chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiều người trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, người dân yên tâm sản xuất. Trong tình hình hiện nay, phòng chống dịch hiệu quả gắn với phòng chống tệ nạn xã hội, gìn giữ an ninh trật tự là nền tảng để nhân dân phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, xã tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, truyền thông lưu động bằng tiếng phổ thông và tiếng Êđê… để người dân tiếp cận và thực hiện.

(baodaklak.vn)

T/h: Phòng Tuyên truyền và Địa bàn