Tuyên truyền Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:13 19/04/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • 592-STTTT-TTBCXB.pdf Tải về
Tuyên truyền Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

T/h: Lê Minh Sơn