Triển khai hoạt động Kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo điều hành của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tại huyện M'Drắk

Cập nhật lúc: 14:22 12/05/2021

Thực hiện Chương trình kiểm tra số 08/NHCSXH-BĐD, ngày 05/3/2021 về Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk. Sáng ngày 11/5/2021, Đoàn kiểm tra giám sát của thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH do bà H’ Yâo Knul - Trưởng Ban Dân tộc - thành viên Ban Đại diện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo điều hành tại xã Cư M’tar và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện M’Drắk đối với hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.

 

Bà H' Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc, thành viên Ban đại diện tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe UBND xã và Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021, các ý kiến phát biểu, thảo luận đưa ra những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong hoạt động của Ban đại diện, của NHCSXH huyện và các đơn vị liên quan. Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đã đánh giá, ghi nhận những kết quả mà địa phương đã đạt được, việc tổ chức họp bình xét cho vay được thực hiện công khai, dân chủ đúng đối tượng được thụ hưởng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được rà soát và bổ sung hàng năm theo quy định, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện kiểm tra đúng theo hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH huyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền thu lãi, thu nợ, động viên nhân dân trả nợ kịp thời khi đến hạn, các hộ đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, tuy nhiên vẫn còn một số hộ nợ quá hạn có điều kiện trả nợ nhưng vẫn cố tình chây ỳ chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Đại diện các hội, đoàn thể nhận cho vay ủy thác của UBND xã Cư M'tar, huyện M' Drắk

 Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị UBND xã, các hội, đoàn thể nhận cho vay ủy thác, NHCSXH huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hộ vay trả nợ đúng hạn, hạn chế tối đa nợ quá hạn phát sinh; chủ động, linh hoạt tăng vòng quay vốn chính sách đáp ứng kịp thời vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh của các đối tượng thuộc diện thụ hưởng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng của NHCSXH trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đối với những kiến nghị, đề xuất của UBND xã và NHCSXH huyện, Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh./.

T/h: Lan Phương, phòng CSDT