Triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Cập nhật lúc: 14:53 22/02/2022

Tham dự tại điểm cầu các địa phương có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 15 huyện, thị xã, thành phố.

P
Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Thực hiện Quyết định 3242/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021, thời gian qua, các sở ngành, UBND 15 huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp CCHC, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả CCHC. Công tác CCHC thực hiện toàn diện trên 6 mặt nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số CCHC của Đắk Lắk xếp thứ 45/63 tỉnh thành; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của 15 sở, ngành của tỉnh đạt 83,93%; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của các địa phương trên địa bàn tỉnh đạt 78,79%. Trên lĩnh vực y tế, Đắk Lắk là tỉnh có số phiếu khảo sát sự hài lòng người bệnh đứng thứ 3 toàn quốc, sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Lãnh đạo các sở, ngành ký cam kết CCHC.
Lãnh đạo các sở, ngành ký cam kết hoàn thành các nội dung CCHC năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo chưa đầy đủ, không sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo cũng như kiểm tra kết quả thực hiện; quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở một số địa phương còn mang tính đối phó, thiếu minh bạch, chuyên nghiệp.

Trên cơ sở bám sát chủ đề CCHC năm 2022 là “Tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức; đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, chính quyền số”, thời gian tới các sở ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC, trong đó đặc biệt quan tâm chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, kết hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết dịch vụ công; duy trì áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Dịp này đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã ký cam kết hoàn thành 15 nội dung cải cách hành chính UBND tỉnh đã đề ra năm 2022.

Nguồn: baodaklak.vn