Tổng kết Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021

Cập nhật lúc: 14:46 02/06/2022

Sáng ngày 01-6, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” (gọi tắt là Đề án 1163). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an  tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã triển khai đề án; phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin.

Toàn cảnh Hội nghị

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg, ngày 08/8/2017. Sau 5 năm thực hiện, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, các đơn vị liên quan tổ chức 10 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS với 850 lượt người tham gia, nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh nói riêng; biên soạn, cấp phát 9.785 cuốn Sổ tay Hỏi đáp về Luật Hôn nhân và Gia đình (tiếng Việt – Ê đê), 20.000 tờ rơi (tiếng Việt – Ê đê) tuyên truyền thực hiện tại các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS với Đề án 498/QĐ-TTg của Thủ tướng về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tổ chức 07 Hội nghị tuyên truyền với 648 học viên, cấp phát 163.000 tờ rơi, 18.000 sổ tay hỏi đáp, lắp đặt 67 áp phích tuyên truyền tại 67 xã có tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao; lồng ghép thực hiện với Quyết định 1898/QĐ-TTg của Thủ tướng về hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS tổ chức 17 Hội nghị tuyên truyền về giới cho học sinh các trường PTDT nội trú trên địa bàn tỉnh, với 2.708 học sinh tham gia, tổ chức 02 mô hình “Nói không với bạo lựa gia đình” tại xã Đắk Phơi, huyện Lắk và xã Yang Mao, huyện Krông Bông, cấp phát 6.166 sổ tay Hỏi đáp về Giới, bình đẳng giới, treo 20 băng rôn cổ động trực quan tại các xã có mô hình điểm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật luôn được các Sở, ban, ngành quan tâm, đổi mới, thông qua các cuộc thi, hội nghị biểu dương, lồng ghép qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ,...

Kết quả 100% cán bộ làm công tác dân tộc từ cấp tỉnh đến cơ sở được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; trên 90% đội ngũ công chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS được cung cấp, cập nhật tài liệu, bồi dưỡng tập huấn và trên 85% đồng bào DTTS được phổ biến, giáo dục pháp luật về tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua đó, các hành vi vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào DTTS giảm hẳn; các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, nhiều hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ; an ninh - trật tự nông thôn luôn ổn định, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc.

T/h: Lê Minh Sơn