Thông cáo báo chí hoạt động chính thức các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:10 07/09/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 1475-TCBC-STTTT.pdf Tải về
Thông cáo báo chí hoạt động chính thức các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk