Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2022

Cập nhật lúc: 15:57 24/05/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • Copy%20of%2019_5_%20PL%20CHI%20TIEU%20KEM%20TB.pdf Tải về
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2022