Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình đồng bào DTTS gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018

Cập nhật lúc: 08:22 15/01/2019

Ông Y Wơn Bkrông, phó Trưởng ban - Ban Dân tộc tỉnh trao số tiến hỗ trợ cho gia đình người bị nạn

Thực hiện Công văn số 2434/UBND - KT ngày 30/3/2018 của của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về kinh phí thực hiện nhiệm vụ thăm hỏi hộ gia đình đồng bào DTTS gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động năm 2018, Ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 124/BDT-TT&ĐB, ngày 15/3/2018 về việc báo cáo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, thông qua đó chỉ đạo Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố tích cực nắm bắt thông tin và báo cáo kịp thời các trường hợp có hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động trên địa bàn các huyện.

Qua báo cáo từ cơ sở, trong năm 2018, Ban Dân tộc đã tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho 25 hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số gặp thiên tai, hỏa hoạn gây ảnh hưởng lớn đến nhà cửa, tài sản; hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần được thăm hỏi, động viên; hộ gia đình có cá nhân bị tử vong do tai nạn lao động, đuối nước…. mà có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, sự đoàn kết các dân tộc và giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 12 trường hợp tử vong do đuối nước tại các huyện Cư M’gar, huyện Lắk, huyện Ea Súp, huyện Krông Bông và TP. Buôn Ma Thuột; 06 trường hợp bị thương vong do sét đánh tại huyện Buôn Đôn và huyện Lắk; 03 trường hợp hỏa hoạn cháy nhà tại TP. Buôn Ma Thuột và huyện Cư M’gar; 01 trường hợp tử vong do điện giật tại huyện Krông Bông; 01 trường hợp tử vong do bị cây đè tại huyện Cư M’gar; 01 trường hợp tử vong do bị cửa đè tại TP. Buôn Ma Thuột và 01 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Lắk với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/gia đình.

Công tác thăm hỏi hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động năm 2018 được thực hiện kịp thời, góp phần giúp các hộ gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do số lượng các hộ gia đình đang gặp khó khăn, cần được giúp đỡ còn nhiều nhưng nguồn kinh phí hạn hẹp nên việc thăm hỏi vẫn đang còn hạn chế.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, cần thiết, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các cơ quan công tác dân tộc trong việc thực hiện các chính sách dân tộc và chăm lo đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

H Thi Aliô