Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cộng đồng thực hiện CT 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 15:43 03/12/2018

Thực hiện Quyết định số 2619 ngày 17/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v ban hành Kế hoạch thực hiện tiểu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018. Trong các ngày từ 08/11 đến ngày 24/11/2018, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện, phòng Dân tộc của 11 huyện trên địa bàn tỉnh, gồm: M’Drắk, Krông Pắk, Ea Kar, Ea Súp, Krông Bông, Ea H’leo, Krông Năng, Buôn Đôn, Cư Kuin, Lắk và Krông Búk tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho 1.335 người là đối tượng cộng đồng ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Y Ring Adrơng - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại lớp tập huấn huyện Krông Năng

Phát biểu khai mạc Hội nghị tại các lớp tập huấn, các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ rõ sự cần thiết về đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng cộng đồng thực hiện CT 135. Sau khi kết thúc khóa học, các đối tượng đảm bảo đủ năng lực, khả năng để tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra các công trình, dự án ở địa phương, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cũng đánh giá cao vị trí, vai trò của cán bộ xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn và cộng đồng trong quá trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016- 2020, đồng thời cũng đề nghị các học viên trong quá trình tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi tập huấn, tích cực thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay về thực hiện Chương trình, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động thực tiễn của địa phương để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, tích lũy nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực hiện nhiệm vụ quản lý Chương trình 135 trên địa bàn huyện nói riêng, toàn tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Chương trình 135 đã được triển khai thực hiện gần 20 năm (từ năm 1999 đến nay), cùng với các chính sách dân tộc và các chương trình, chính sách giảm nghèo khác đã và đang mang lại những giá trị thiết thực về kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội, làm thay đôi căn bản diện mạo nông thôn tại các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 2 huyện nghèo đang thuộc diện 30a, có 46 xã ĐBKK (01 xã biên giới) và 231 thôn, buôn ĐBKK được đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Tình hình di cư tự do, hoạt động tôn giáo trái phép,… còn diễn biến tương đối phức tạp. Do đó việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc sao cho đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc, luôn là vấn đề quan trọng và cấp thiết.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn tại huyện M'Drắk

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị 3 Chuyên đề theo Chương trình Khung nâng cao năng lực cho cộng đồng căn cứ theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, gồm: Các kỹ năng về phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện; Giám sát cộng đồng với các hoạt động của Chương trình; Phát triển kinh tế hộ gia đình,… Đây là những chuyên đề quan trọng đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc nói chung, chương trình 135 nói riêng ở cơ sở và cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các học viên  vừa là đối tượng tham gia quá trình xây dựng kế hoạch; vừa là đối tượng trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, vừa là đối tượng trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình, vừa là đối tượng trực tiếp giám sát việc thực hiện chương trình, vừa là đối tượng chịu sự giám sát trực tiếp của cộng đồng, vừa là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình....

Những kiến thức được cung cấp, bồi dưỡng là nền tảng, làm cơ sở để cộng đồng thôn, buôn, xã đặc biệt khó khăn phát huy hơn nữa vai trò, vị trí nhiệm vụ của mình nhằm góp phần chuyển dịch, từng bước xóa đói giảm nghèo; tăng trưởng bền vững, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói riêng, toàn tỉnh nói chung./.

T/h: Lê Minh Sơn