Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 11:02 26/11/2021

Quyết định về việc kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk