Nghị quyết Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022

Cập nhật lúc: 16:11 22/12/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 07_12_%20%20NQ%20cua%20HDND%20tinh%20ve%20KT%20XH%20%202022.pdf Tải về

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk