Khởi động thực hiện dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

Cập nhật lúc: 07:24 25/05/2022

Tham dự chương trình có lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan; đại diện UBND và Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện Lắk, Krông Ana, Buôn Đôn và Cư M’gar, các nghệ nhân…

Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” do Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA) Hàn Quốc viện trợ 25.042 USD, tương đương 568.960.000 đồng; phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng của người Êđê và người M’nông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; đồng thời tạo động lực để phát triển đời sống kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022 tại các huyện Lắk, Krông Ana, Buôn Đôn và Cư M'gar.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi động thực hiện dự án

Theo đó, Sở VHTT&DL chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá và lựa chọn các địa phương trên địa bàn tỉnh liên quan đến vấn đề dự án và xây dựng kế hoạch triển khai dự án đạt được các kết quả tối ưu nhất. JBCIA chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động, chi tiêu và tiến độ của dự án nhằm đạt được các đầu ra của dự án; xây dựng kế hoạch giám sát, giám sát và quản lý kết quả dự án dựa trên các tiêu chí dành cho từng hoạt động và các báo cáo kiểm tra của Sở VHTT&DL .

Đội nghệ nhân nữ Êđê Bih (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) trình diễn dàn chiêng Jhô

Theo kế hoạch, Sở VHTT&DL triển khai thực hiện dự án thông qua các hình thức: Tổ chức lớp truyền dạy đánh cồng chiêng; cấp chiêng và trang phục truyền thống; phục dựng các nghi lễ truyền thống và sưu tầm một số bài chiêng trong các nghi lễ, lễ hội truyền thống để tư liệu hóa làm cơ sở bảo tồn và truyền dạy…