Kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cập nhật lúc: 14:44 29/06/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • UB_%20Tuyen%20truyen%20sau%20dai%20hoi.pdf Tải về
Kế hoạch tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

T/h: Lê Minh Sơn