Kế hoạch truyền thông tiêu thụ bơ, sầu riêng trong tình hình dịch Covid-19 niên vụ 2021

Cập nhật lúc: 14:54 26/08/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 33-KH-STTTT.pdf Tải về
Kế hoạch truyền thông tiêu thụ bơ, sầu riêng trong tình hình dịch Covid-19 niên vụ 2021

T/h: Lê Minh Sơn