Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi dua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 10:43 21/10/2021

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi dua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

T/h: Lê Minh Sơn