Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”

Cập nhật lúc: 07:59 21/09/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • KH%20to%20chuc%20cuoc%20thi%20cua%20HDPH_docx.pdf Tải về
  • The%20le%20Cuoc%20thi.pdf Tải về
  • 7%20CV%20phat%20dong%20Cuoc%20thi.pdf Tải về

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19”

T/h: Lê Minh Sơn