Kế họach thông tin, tuyên truyền về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cập nhật lúc: 10:49 29/12/2021

Kế họach thông tin, tuyên truyền về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045