Hội thảo Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cập nhật lúc: 08:58 07/06/2022

Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH-CN tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, sở, ngành, tổ chức, đoàn thể; các viện, trường và các nhà khoa học…

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe những tham luận về: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy phát triển nền kinh tế số; Chuyển đổi số trong nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk – Thực trạng và giải pháp; Ứng dụng công nghệ 4.0 phát triển mô hình năng lượng nông nghiệp công nghệ cao; Kinh tế tuần hoàn từ chất thải – Mô hình nghiên cứu thực tế tại tỉnh Đắk Lắk; Ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk từ góc nhìn giản lược hóa; Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ chất chiết cà phê xanh làm nguyên liệu cho ngành hóa mỹ phẩm; Vật liệu nano từ cà phê Robusta Đắk Lắk phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội giảm khí nhà kính trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Đại biểu tham dự hội thảo
Đại biểu tham dự hội thảo.

Cũng tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, khoa học và nhà quản lý đã trao đổi, thảo luận các vấn đề: nghiên cứu vận dụng sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội; ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; ứng dụng các công cụ thông minh như AI, Big Data, ToT… trong quản trị các nông sản của tỉnh; các mô hình vận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong đổi mới sáng tạo ở địa phương…

a
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Tuấn Hà phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên các lĩnh vực là một vấn đề thường xuyên và cấp thiết. Nội dung cốt lõi khi tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là thúc đẩy phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số mà trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý, thực tế mức độ chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của chính quyền, doanh nghiệp và người dân còn thấp; cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được; KH - CN và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế xã hội; quá trình chuyển đổi số còn chậm, thiếu chủ động; nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp… Chính vì thế, hội thảo không chỉ nhằm triển khai Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai cách mạng công nghiệp 4.0 một cách đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ chính trị về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mà còn là cơ hội tốt cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, các chuyên gia thảo luận, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, chính sách nhằm góp phần nâng cao việc triển khai cuộc cách mạng lần thứ 4 tại địa phương…