Hội thảo khoa học “Tỉnh Đắk Lắk tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững”

Cập nhật lúc: 13:19 07/06/2022

Tham dự và chủ trì hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; PGS, TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh; PGS, TS. Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III; TS. Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Hội thảo còn có sự tham dự của các trường chính trị khu vực Tây Nguyên và hơn 100 đại biểu, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh…

ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nêu rõ: Trong những năm qua, Đắk Lắk đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng toàn diện. Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã xác định phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế của tỉnh. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,5%; sản xuất nông nghiệp đang tập trung phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng gắn với nhu cầu thị trường, bước đầu đã phát huy được tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tuy nhiên, để xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, địa phương đang tiếp tục tập trung đẩy mạnh đầu tư và thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.