Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

Cập nhật lúc: 14:55 13/09/2018

Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg, ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch số 4119/KH-UBND ngày 23/5/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa Kpă - Trưởng phòng Tuyên truyền - Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh, phổ biến một số nội dung tuyên truyền tại Hội nghị

Trong 02 ngày 24/8 và 28/8/2018, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với UBND huyện, phòng Dân tộc và UBND các xã trên địa bàn huyện Buôn Đôn và Ea Súp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 02 xã biên giới, tham dự lớp tập huấn có hơn 140 đại biểu là cán bộ, bộ phận chuyên môn của xã, các hội đoàn thể, trưởng, phó thôn buôn, các vị chức sắc, già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS,...

Thông qua Hội nghị, báo cáo viên đã truyền tải các chủ trương, đường lối, một số thông tin đối ngoại về lĩnh vực công tác, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay đối với đồng bào DTTS,… Qua đó, giúp người dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng nâng cao nhận thức, ý thức về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; hiểu thấu đáo quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại trong lĩnh vực dân tộc, chính sách dân tộc.

H Thi Aliô