Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Cập nhật lúc: 07:57 08/12/2021

Chiều 03/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo qua hệ thống trực tuyến. Dự Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk có Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đoàn Ngọc Thượng; đại diện các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk

Tại Hội nghị, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã quán triệt nhiệm vụ triển khai báo cáo điện tử theo yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP.

Theo số liệu của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ đã kết nối, liên thông đến các Hệ thống thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu của 74 bộ, cơ quan, địa phương; cung cấp dữ liệu của 15/150 chế độ báo cáo; 152/200 chỉ tiêu kinh tế xã hội theo quyết định số 293/QĐ-TTg; kết nối, tích hợp 37 chỉ tiêu, dữ liệu trực tuyến từ các Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của bộ, cơ quan, địa phương; kết nối, cung cấp 08 chỉ tiêu kinh tế xã hội hằng tháng của các địa phương; thiết kế khoảng 250 bảng hiển thị cho các chỉ tiêu trên hệ thống.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hệ thống thông tin báo cáo liên thông còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác chuẩn hóa báo cáo của một số, bộ cơ quan, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống báo cáo của đa số bộ, cơ quan, địa phương đang ở giai đoạn thử nghiệm, đang được hoàn thiện; một số hệ thống thông tin chưa có chức năng báo cáo tích hợp…

Hội nghị cũng giới thiệu các chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, quy trình báo cáo, các loại biểu mẫu. Cách thức phân quyền, tạo tài khoản cho CBCC trên Hệ thống, cách thức nhập liệu, tổng hợp, duyệt, ký số, gửi các báo cáo trên Hệ thống; Hướng dẫn tích hợp các biểu số liệu báo cáo với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của các bộ, cơ quan, địa phương và thống kê kết quả thực hiện báo cáo, dashboard các chỉ tiêu, dữ liệu báo cáo.

BBt