HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M’GAR NĂM 2022

Cập nhật lúc: 15:31 24/06/2022

Ngày 24/6/2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Cư Mgar tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho các công chức làm công tác dân tộc tại 14 xã vùng đồng bào DTTS và 143 thôn, buôn trên địa bàn huyện

Bà H' Yâo Knul, Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Trung tá Trần Minh Đức - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh đã khái quát tình hình về ma tuý, tác hại của ma tuý trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng; một số kết quả đạt được trong những năm qua và phương hướng tuyên truyền trong thời gian tới về công tác phòng, chống ma túy vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trung tá Trần Minh Đức, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã phổ biến các chính sách, pháp luật, tác hại của ma tuý và cách phòng, chống ma tuý cho bản thân và cộng đồng và các chương trình, hoạt động phòng, chống tội phạm về ma túy và trồng cây có chứa chất ma túy; báo cáo viên cũng đã trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 11284/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025”, như: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể và các địa phương trong công tác phòng, chống ma túy; tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào vùng đồng bào DTTS&MN; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả bằng các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với vùng đồng bào DTTS&MN.

Các đại biểu dự Hội nghị

Kết thúc Hội nghị đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với người dân, người làm công tác dân tộc, giúp tăng cường hiểu biết cho các đối tượng trực tiếp truyền đạt các kỹ năng phòng chống tệ nạn ma túy trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Cư M’gar, góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, các cấp chính quyền, đoàn thể trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy.

Lan Phương - Phòng Chính sách Dân tộc