HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN DÂN TỘC TỈNH NĂM 2023

Cập nhật lúc: 13:49 30/12/2023

Chiều ngày 29/12/2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023. Đồng chí H’ Yâo Knul - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc; đồng chí Hà Huy Quang - Phó Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch công đoàn cơ sở đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Vinh - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc và toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị là hình thức dân chủ trực tiếp để công chức, người lao động cùng tham gia quản lý, góp ý xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động chuyên môn, công đoàn và đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong năm 2023. Đồng thời cũng là dịp để công chức, người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những giải đáp chính đáng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong công việc và các chế độ chính sách liên quan.

Bà H’ Yâo Knul – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Ông Hà Huy Quang, Phó Trưởng Ban - Chủ tịch CĐCS thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị đã thông qua Dự thảo các Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024, Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn, Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Báo cáo công khai tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 và sửa đổi, bổ sung  nội dung các quy chế của cơ quan như: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ…, đồng thời triển khai các nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024. Tại Hội nghị, các công chức, người lao động đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung, nêu ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp khắc phục. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí H’ Yâo Knul - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của tập thể, cá nhân cơ quan Ban Dân tộc trong năm 2023; đồng thời đề nghị công chức, người lao động tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thông qua Giao ước thi đua về nhiệm vụ công tác năm 2024 giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn cơ sở, cùng thống nhất và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chủ yếu như: CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công đoàn cấp trên khen thưởng; Ban Thanh tra nhân dân đạt danh hiệu tốt; 100% Đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên; Cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; 100% gia đình đoàn viên công đoàn cơ quan đạt danh hiệu văn hóa; Có 100% đoàn viên công đoàn tham gia tốt các hoạt động xã hội, các phong trào của công đoàn, học tập chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 100% đoàn viên công đoàn chấp hành nghiêm Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; 100% đoàn viên công đoàn không hút thuốc lá trong công sở; 100% đoàn viên công đoàn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân khóa mới, nhiệm kỳ 2024-2026, kết quả có 02 đồng chí trúng cử với tỷ lệ 100%, 01 đồng chí trúng cử với tỷ lệ 86%.

Tại hội nghị, đồng chí H’ Yâo Knul - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Dân tộc đã trao Giấy khen cho 03 tập thể; 05 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 18 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 của Ban Dân tộc. Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 01 cá nhân; Ban Chấp hành công đoàn cơ quan đã trao tặng Giấy Khen cho 01 tập thể Tổ công đoàn và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

T/h: Tuyên truyền và Địa bàn