Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc: 09:52 17/12/2021

Ea Hiu là xã vùng 3 của huyện Krông Pắc với trên 60% dân số là đồng bào DTTS. Thời gian qua, xã đã được hưởng lợi từ nguồn vốn của các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS.

Từ nguồn vốn của Chương trình 135 giai đoạn 2, xã được phân bổ 933 triệu đồng mua bò sinh sản hỗ trợ 67 hộ nghèo phát triển chăn nuôi. Đồng thời, từ nguồn ngân sách của tỉnh và huyện, xã cũng được phân bổ trên 1,4 tỷ đồng thực hiện mô hình nuôi bò và nuôi dê với tổng số 91 hộ nghèo tham gia. Ngoài ra, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã còn được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ làm nhà 167, nhà Đại đoàn kết, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện...

Bên cạnh đó, Nhà nước còn dành sự quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông từ huyện vào xã, từ xã tới 12 thôn, buôn, hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống kênh mương dẫn nước từ đập Krông Búk Hạ về cung cấp nước tưới cho người dân trên địa bàn xã, bảo đảm nguồn nước cho diện tích cây lâu năm và canh tác lúa 2 vụ/năm. Hệ thống điện chiếu sáng, trạm y tế, trường học, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng các thôn, buôn đều được đầu tư xây dựng khang trang, góp phần nâng cao mức sống cho người dân trên địa bàn. 

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh xã Ea Hiu (huyện Krông Pắc).
 

Đến năm 2025:

- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS hằng năm giảm trên 3%.

- Giảm 10% số xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn.

- 55% số xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.

- Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư.

- Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS...

(Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030)

Không chỉ tại xã Ea Hiu, thời gian qua, các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đều nhận được sự quan tâm, đầu tư từ các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh. Trong đó có thể kể đến Chương trình 135 giai đoạn 2; Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Từ nguồn vốn được phân bổ, tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa. Các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất...

Theo đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh, nhìn chung, các công trình đầu tư hạ tầng cơ sở đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân và cơ bản phát huy hiệu quả. Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần chuyển đổi mạnh về cơ cấu kinh tế, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, giúp người dân chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa. Qua đó, diện mạo nông thôn vùng DTTS thực sự khởi sắc, đời sống của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh được nâng lên đáng kể. Đến nay, 100% số xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã có điện lưới quốc gia...

Theo Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Đắk Lắk có 54 xã khu vực 3, 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, hướng đến phát triển nhanh, bền vững, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 11768/KH-UBND ngày 30/11/2021, về việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Dạy nghề dệt thổ cẩm cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Tổ hợp tác Dệt thổ cẩm buôn M'Oa (xã Cư Huê, huyện Ea Kar).

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp: Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng DTTS; củng cố, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng đồng bào DTTS và miền núi..