Đắk Lắk: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc

Cập nhật lúc: 15:00 20/06/2024

Trong 2 ngày 6 và 7/6, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình năm 2024

Báo cáo viên trình bày chuyên đề Kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình trong đồng bào DTTS

Hội nghị thu hút hơn 100 học viên là cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại các địa phương trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Theo đó, thực hiện Tiểu dự án 2 Dự án 9 về Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-BDT ngày 14/5/2024 về Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc Chương trình MTQG 1719 năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương. Tại hội nghị các học viên được báo cáo viên của Sở Tư pháp và Sở Y tế trình bày chuyên đề về Kỹ năng can thiệp và những biện pháp ngăn ngừa nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và Kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình trong vùng DTTS và miền núi.

Học viên là cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh dự hội nghị

Học viên là cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh dự hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk Lê Ngọc Vinh nhấn mạnh: Tiểu dự án 2 Dự án 9 thuộc Chương trình MTQG 1719 có 4 mục tiêu chính. Trong đó có mục tiêu “Trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội xã, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi vào năm 2025”. 

Các nội dung tập huấn là những vấn đề rất cơ bản và quan trọng, thực sự là cẩm nang cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại địa phương thực hiện tốt công tác vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi, vì vậy, tôi yêu cầu các học viên phải sắp xếp công việc hợp lý để tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm thời gian; phải tập trung nghiên cứu và tiếp thu các nội dung báo cáo viên trình bày.

(nguồn: baodantoc.vn)