Báo cáo kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 14:33 24/08/2021

Báo cáo kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

T/h: Lê Minh Sơn