Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 07:20 05/11/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • Du%20thao%20Q%C4%90%20quy%20dinh%20vung%20tao%20nguon.docx Tải về
  • CV%20lay%20y%20kien%20gop%20y%20Du%20thao%20QD%20QPPL%20quy%20dinh%20vung%20tao%20nguon(1).pdf Tải về

      Thực hiện Công văn số 8873/UBND-NC ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Ban Dân tộc đã xây dựng dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh (có dự thảo Quyết định kèm theo).
       Để đảm bảo chất lượng cho công tác tham mưu và thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban Dân tộc đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn bản góp ý gửi về Ban Dân tộc, số 34 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột, hoặc trên trang Web của Ban Dân tộc, trước ngày 26/11/2021 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: phongcsdtdaklak@gmail.com hoặc quieb@dantoc.daklak.gov.vn).

 

Phòng Chính sách Dân tộc