Công văn về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật lúc: 10:39 12/06/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • CV%20BC%20CTDT%206%20thang%20gui%20%20so%20nganh%20c.pdf Tải về
  • De%20cuong%20BC%206%20thang%20CSDTg%E1%BB%ADi%20so%20nganh%20(1).doc Tải về
  • Bieu%20so%20TH%20BC%206%20thang%20CSDT%20ND05%20gui%20so%20nganh.xls Tải về
Công văn về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020

T/h: Lê Minh Sơn