Công văn số 329/BDT-CSKH, ngày 10/6/2019 của Ban Dân tộc V/v Báo cáo kết quả thực hiện Công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật lúc: 16:11 10/06/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • De%20cuong%20BC%206%20thang%20cong%20tac%20Dan%20toc.rar Tải về
Công văn số 329/BDT-CSKH, ngày 10/6/2019 của Ban Dân tộc V/v Báo cáo kết quả thực hiện Công tác Dân tộc 6 tháng đầu năm 2019

T/h: Lê Minh Sơn