Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật lúc: 08:09 26/08/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • Bao%20cao%206%20thang%202020%20cong%20tac%20dan%20toc.pdf Tải về

Báo cáo số 369/BC-BDT, ngày 25/6/2020 của Ban Dân tộc về kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020

T/h: Đinh Công Duy - Chánh Văn phòng