Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Dân tộc năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022

Cập nhật lúc: 15:36 23/12/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • PHU%20LUC%20BAO%20CAO%20NAM%202021%20GUI%20UBDT.pdf Tải về
  • BAO%20CAO%20CSDT%20NAM%202021%20VA%20PHUONG%20HUONG%20NHIEM%20VU%20NAM%202022.pdf Tải về
  • chuong%20trinh%20hoi%20nghi%20tong%20ket%202021.pdf Tải về
  • giay%20moi%20HN%20CTDT%20-%20PDT%20cac%20huyen%20truc%20tuyen.pdf Tải về

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Dân tộc năm 2021 và triển khai phướng hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022