Quyết định về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 08:36 26/07/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • Quyet%20dinh%20ve%20viec%20thanh%20lap%20Ban%20bien%20tap%20trang%20thong%20tin%20dien%20tu%20cua%20Ban%20Dan%20toc%20tinh%20Dak%20Lak.pdf Tải về
Quyết định về việc thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

T/h: Y Bloanh adrơng