Quyết định về việc thành lập Hội đồng nâng lương và Thi đua - Khen thưởng của Ban Dân tộc

Cập nhật lúc: 09:25 06/05/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%20thanh%20lap%20HDNL2020.pdf Tải về
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nâng lương và Thi đua - Khen thưởng của Ban Dân tộc

T/h: Lê Minh Sơn