Quyết định thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 14:26 14/06/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%20thanh%20lap%20BBT%20trang%20tin%20BDT%202021.pdf Tải về
Quyết định thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

T/h: Lê Minh Sơn