Quyết định ban hành Quy chế xét Thi đua, Khen thưởng năm 2022 của Khối Thi đua số 6

Cập nhật lúc: 10:41 11/01/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • QD%20ban%20hanh%20quy%20che%20thi%20dua%20khoi%206%20nam%202022%20(hc).pdf Tải về
Quyết định ban hành Quy chế xét Thi đua, Khen thưởng năm 2022 của Khối Thi đua số 6