Kế hoạch Hoạt động phong trào thi đua của Khối thi đua số 6 (Văn hóa - Xã hội) năm 2022

Cập nhật lúc: 10:38 11/01/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • KH%20HOAT%20DONG%20KHOI%20THI%20DUA%20SO%206%20NAM%202022%20(hc).pdf Tải về

Kế hoạch Hoạt động phong trào thi đua của Khối thi đua số 6 (Văn hóa - Xã hội) năm 2022